Nasze usługi to Sprawdzone metody Profesjonalizm Skuteczność

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NASI KLIENCI SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSI

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy to sposób na określenie możliwie najlepszej w określonych warunkach ochrony zdrowia i życia pracowników podczas pełnienia obowiązków. Jej efektem jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka pojawienia się zagrożeń związanych z pracą na danym stanowisku. W AJB Asekuracja oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie, dbając o ocenę wszelkich czynników, które mogą być przyczyną urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika.

Jak przebiega ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego rozpoczyna się od zebrania wszelkich niezbędnych do jej opracowania informacji. Podczas procesu oceny ryzyka kolejno wykonywane są działania:

  • analiza i identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy – tutaj ustalamy jakie na danym stanowisku pojawiają się czynniki niebezpieczne i jak narażony na nie jest pracownik;
  • szacowanie ryzyka zawodowego na podstawie powyższych ustaleń;
  • ocena akceptowalności powyższego ryzyka pod kątem ustalonych kryteriów bezpieczeństwa;
  • formułowanie zaleceń pozwalających na przeprowadzenie działań eliminujących lub ograniczających wystąpienie ryzyka;
  • ustalenie priorytetów w działaniach eliminujących lub ograniczających zagrożenia, jeżeli jest to niezbędne;
  • konsultacje z pracownikami lub przedstawienie wyników oceny;
  • dobór najwłaściwszych elementów wyposażenia stanowisk i materiałów oraz organizacja pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych pracowników,
  • wdrożenie zaleconych zmian,
  • ocena ich skuteczności,
  • dokonanie ewentualnych korekt.

Każde stanowisko pracy wymaga bieżącej oceny i identyfikowania potencjalnego ryzyka zawodowego. Dzięki temu możliwe staje się zapobieganie lub ograniczenie ryzyka wypadków, chorób czy złego samopoczucia pracowników. Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać dla każdego stanowiska pracy.

Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy

Stworzenie warunków w miejscu realizacji zadań zawodowych wymaga zapewnienia bezpiecznych warunków, które do minimum ograniczą możliwość uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia. Jest to element niezbędny, aby wskazać jakie znajdują się na danym stanowisku czynniki niebezpieczne i znaleźć odpowiednie sposoby na ich zminimalizowanie np. poprzez zastosowanie kasków ochronnych, rękawic itd. Dzięki wsparciu AJB Asekuracja każdy pracodawca – zarówno przedsiębiorca jak również instytucja państwowa mogą zadbać o ten aspekt kompleksowo.

Zapraszamy do kontaktu.

OSZCZĘDZAJ Z NAMI

stała obsługa firm

Outsourcing BHP – Stała obsługa BHP to w skrócie powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Usługi realizujemy w oparciu o umowę stałą, ale również wykonujemy zlecenia jednorazowe. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty