Nasze usługi to Sprawdzone metody Profesjonalizm Skuteczność

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NASI KLIENCI SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSI

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Każdy obiekt użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjny, magazynowy czy inwentarski musi posiadać odpowiednio opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Zapewnienie i wdrożenie instrukcji takowej należy do obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika tego rodzaju budynków, dlatego też nie można tego ważnego zadania lekceważyć. W AJB Asekuracja oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Opracowanie zgodnej z aktualnymi wytycznymi i wskazówkami zawartymi w przepisach, w tym głównie w § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), pozwala nam zadbać o bezpieczeństwo obiektów oraz ich użytkowników.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego musi posiadać nowy budynek, jak również obiekt przystosowany do nowych celów. Instrukcja taka zawiera między innymi takie elementy jak:

  • określenie warunków ochrony przeciwpożarowej wynikających z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania), jak i warunków technicznych obiektu, w tym tych związanych z zagrożeniem wybuchem;
  • określenie wyposażenia obejmującego m.in. urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a dodatkowo określenie sposobów w jakie należy dokonywać ich przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych;
  • procedury postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • procedury zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli tego rodzaju działania są planowane;
  • uwarunkowania i organizacja ewakuacji ludzi, a także praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  • procedury zapoznania użytkowników obiektu (w tym także zatrudnionych pracowników) z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią danej instrukcji;
  • obowiązki oraz wymagane działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
  • plany obiektów, wskazujące dokładne usytuowanie budynków oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem parametrów graficznych;
  • inne

Prawidłowo wykonane instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wymagają regularnej aktualizacji co 2 lata, niemniej w przypadku zmian w sposobie użytkowania obiektu lub procesu technologicznego winny być zweryfikowane wcześniej.

Dlaczego AJB Asekuracja to najlepsze wsparcie w realizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Nasi eksperci to wykwalifikowani specjaliści, dysponujący stosownymi uprawnieniami w zakresie tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wiedza, doświadczenie oraz znajomość aktualnych wytycznych i wymagań, pozwala nam wspomóc firmy, instytucje i im podobne w przygotowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na najwyższym możliwie poziomie, z dbałością o detale i wszelkie aspekty wymagane przepisami.

Zapraszamy do kontaktu.

OSZCZĘDZAJ Z NAMI

stała obsługa firm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque eget nunc placerat turpis lacinia consectetur. Fusce aliquet placerat lacus ac convallis. Nullam commodo arcu felis. Aenean sed odio eros. Fusce ornare tellus quis orci bibendum, eu tincidunt justo gravida.