Nasze szkolenia to Sprawdzone metody Profesjonalizm Skuteczność

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NASI KLIENCI SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSI

Wstepne szkolenie BHP instruktaż ogólny i stanowiskowy

Szkolenia BHP wstępne w AJB Asekuracja

Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie BHP wstępne dla pracownika zanim dopuści go do pracy. Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.  Pracownik przed rozpoczęciem pracy musi zapoznać się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku, aby w bezpieczny sposób mógł realizować powierzone mu zadania.

Instruktaż ogólny

Cel szkolenia:

Celem programu szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy i regulaminach pracy.
  • podstawowymi zasadami i przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
  • zasadami postępowania w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy szkolenia:

Instruktaż ogólny przeznaczony jest dla każdego nowozatrudnionego pracownika rozpoczynającego pracę, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Sposób organizacji szkolenia ogólnego:

Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu przed rozpoczęciem przez pracownika pracy na podstawie programu szkolenia. Podczas szkolenia mogą być stosowanie odpowiednie środki dydaktyczne np. filmy, zdjęcia, prezentacje, tablice informacyjne, wykład. Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby BHP.

Czas trwania szkolenia przewiduje minimum 3 godziny lekcyjne trwające po 45 minut.

Zaświadczenie:

Ukończenie szkolenia przez pracownika potwierdzone jest przez złożenie podpisów na karcie szkolenia wstępnego zarówno przez zatrudnionego pracownika i pracownika służby bhp. Kartę szkolenia należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Instruktaż stanowiskowy

Cel szkolenia:

Celem programu szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

  • znajomości czynników środowiska pracy.
  • świadomości i umiejętności ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy jak i w warunkach awaryjnych
  • wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy

Uczestnicy szkolenia:

Instruktaż stanowiskowy przeznaczony jest dla pracownika zatrudnionego na wyznaczonym stanowisku pracy, dla studentów odbywających praktyki lub uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Szkolenie przeznaczone jest również dla osób, u których nastąpiła zmiana organizacji stanowiska pracy lub wprowadzone zostały nowe urządzenia na stanowisku pracy.

Sposób organizacji szkolenia stanowiskowego:

Szkolenie powinno odbyć się w formie instruktażu — na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik.

Szkolenie obejmuje następujące etapy: 
a) rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem, 
b) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika, 
c) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy, 
d) samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora, 
e) sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca. Osoby przeprowadzające instruktaż powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenie instruktażu stanowiskowego.

Czas trwania szkolenia przewiduje minimum 8 godzin lekcyjnych trwających po 45 minut.

Zaświadczenie:

Ukończenie szkolenia stanowiskowego przez pracownika potwierdzone jest przez złożenie podpisów na karcie szkolenia  zarówno przez  pracownika jak i instruktora. Po zakończeniu szkolenia kartę szkolenia przekazuje się do akt osobowych pracownika.

Ważne: Szkolenia w zakresie bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Podstawa Prawna

Podstawą prawną szkoleń w zakresie bhp jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

Zapraszamy do kontaktu.

OSZCZĘDZAJ Z NAMI

stała obsługa firm

Outsourcing BHP – Stała obsługa BHP to w skrócie powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Usługi realizujemy w oparciu o umowę stałą, ale również wykonujemy zlecenia jednorazowe. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty