AJB ASEKURACJA

Oferujemy profesjonalne szkolenia i usługi BHP
Stały nadzór BHP
Szkolenia z pierwszej pomocy
Doradztwo 

PRACUJEMY DLA BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH KLIENTÓW

Nasze szkolenia

Pracodawco pamiętaj, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez szkolenia BHP. Nasze szkolenia nie są przykrym obowiązkiem, szkolimy rzetelnie, z pasją i zaangażowaniem. Pierwsza pomoc-szkolenia prowadzi ratownik medyczny z wykorzystaniem fantomów.

Nasze usługi

Wykonujemy szkolenia, prowadzimy postępowania powypadkowe, oceniamy i dokumentujemy ryzyko zawodowe, prowadzimy rejestry i doradzamy w zakresie przepisów prawa pracy i p.poż

Nasze doświadczenie

Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim stażem. Szkolimy, doradzamy, nadzorujemy, a przede wszystkim współpracujemy. Dzięki nam sprawy BHP w twojej firmie są w dobrych rękach.

Warto wiedzieć

BHP

Obowiązkiem Pracodawcy jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, systematyczne szkolenia w zakresie BHP, a także podejmowanie wszelkich działań zapobiegawczych przed urazami, wypadkami i chorobami zawodowymi.

Szkolenia

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez przeszkolenia go w zakresie BHP. Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik odbywa szkolenie wstępne i zapoznaje się z ogólnymi zasadami i przepisami bhp, natomiast na szkoleniu okresowym zdobytą już wiedzę aktualizuje i utrwala.

Nadzór

Pracodawca może powierzyć zadania służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy, którzy bardziej obiektywnym okiem spojrzą na warunki pracy w nadzorowanej firmie. W ramach nadzoru wykonujemy szkolenia, prowadzimy postępowania powypadkowe, oceniamy i dokumentujemy ryzyko zawodowe, prowadzimy rejestry i doradzamy w zakresie przepisów prawa pracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres Email

szkolenia@ajbasekuracja.pl

Telefon

607 593 812

Nasze social media